A 10-karat white gold diamond illusion ring whose illusion setting enhances the size of the diamond.